ETFE Rotomoulding

Almarc Engineering ให้บริการ ETFE Rotomoulding ในโรงงานที่สิงคโปร์แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย เทคโนโลยี Rotomoulding ช่วยให้สามารถปูได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีรอยต่อเชื่อม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงอิสระและสามารถปรับแต่งได้.

ด้วยเทคโนโลยี Rotomoulding ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการเคลือบทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและข้อมูลทั้งหมดได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้ผิวเคลือบสม่ำเสมอแม้กับข้อต่อที่มีรูปร่างซับซ้อนและผิดปกติ กิ่งก้านและส่วนโค้ง การเคลือบ ETFE เป็นการเคลือบประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง. 

เทคโนโลยี Rotomoulding ของ Almarc Engineering ช่วยให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบไม่มีรอยต่อไปยังลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ความสามารถในการออกแบบภายในของ Almarc ร่วมกับเทคโนโลยี Rotomoulding ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการออกแบบ.

Our Product Range

Customized Rotomoulding

Customized Rotomoulding

Top