Almarc Lined Valves

PTFE/PFA lined valve ของเรามีความทนทานสูงต่อสารกัดกร่อน แก้ปัญหาการกัดกร่อนของอุตสาหกรรมในกระบวนการส่วนใหญ่ และปรับปรุงคุณภาพของระบบท่อ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความบริสุทธิ์สูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่อที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น อุตสาหกรรมยาและอาหาร.

lined valves ทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F545 โดยที่เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นวัสดุท่อภายนอกที่เป็นค่าเริ่มต้น เว้นแต่จะระบุไว้ (สามารถเสนอเหล็กกล้าไร้สนิมได้ ตามความต้องการ).

Our Product Range

Butterfly valve – Lug
Butterfly Valve – Wafer
Ball Valve
PFA Diaphragm Valve
PFA Diaphragm Valve
Swing Check Valve
Swing Check Valve

Top