What is PTFE/PFA?

PTFE/PFA เป็นวัสดุที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (Food Drug Administration) ซึ่งไม่เก็บกลิ่นหรือรส นอกจากนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำซึ่งส่งผลให้คุณสมบัติไม่ติด PTFE/PFA lined pipes รวมความแข็งแรงทางกลของเหล็กและคุณสมบัติทางเคมีของพลาสติกฟลูออรีนที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความบริสุทธิ์สูงที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและคุณสมบัติไม่เกาะติด ท่อเหล็กบุด้วยวัสดุ PTFE/PFA เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบถาวรในการจัดการวัสดุที่กัดกร่อนและปรับปรุงอายุการใช้งานของระบบท่อ
Top